3. Čakra - SOLAR PLEXUS

3. čakra - Manipura - solar plexus   

Symbol: lotos s deseti okvětními lístky

Základní princip: utváření bytí

Smyslová funkce: zrak

Harmonická funkce: Přirozená schopnost přijímat pocity, přání i životní zážitky a vidět je v pravém světle.

Projev dominance: tendence ovládat vnitřní a vnější svět. Neklid a nespokojenost vede k prosazování moci a dobyvačnosti.

Projev zablokování: strach potlačuje projev vlastních pocitů a bere sílu a spontánnost přáním a projevům v jednání.

Vhodné kameny: Citrín, Jantar, Tygří oko a Žlutý topas, Aventurín, Jaspis

 

CHCI HARMONIZOVAT 3. ČAKRU