CHRYZOKOL

CHRYZOKOL – mistr komunikace

vyjadřování, komunikace
jasnost myšlenek a slov
je využíván jako talisman