ČAKRY

Co je to čakra?

Makrokosmos neboli projevený vesmír sestává ze 7 vibračních úrovní či vrstev, z nichž každá má převládající frekvenci vibrace. Stejně tak analogický miniaturní vesmír naší bytosti, rovnající se skutečnému mikrokosmu, sestává ze 7 různých vibračních úrovní či vrstev, přičemž každá z nich má také vlastní převládající frekvenci vibrace. Každá vibrační úroveň či vrstva naší bytosti (vibrující více či méně v souladu s odpovídající makrokosmickou úrovní) je centrem působení určitého subtilního principu. Každý z těchto 7 specifických úrovní vibrace v makrokosmu má v lidské bytosti hlavní odpovídající energetické ohnisko plnící úlohu energetického centra, jakéhosi silového středu. S energetickými centry pracovaly všechny starověké civilizace včetně Slovanů, nicméně v této době je pravděpodobně známe nejspíše z jógy. V józe se těmto centrům říká čakra a přeloženo ze sanskrtu to znamená "kolo". 

Každé ze sedmi silových ohnisek tvoří energeticko-vitální jádro bytosti, které (je-li vhodně energetizováno) přesně kontroluje činnost určitých vitálních částí fyzického organismu. A tak každá ze 7 čaker má převažující vliv na určité části, soustavy, orgány a žlázy v těle. S ohledem na vnitřní či psychické rozvrstvení přesně odpovídající převládající frekvenci vibrace, jež se v bytosti projevuje v soustavě tělo - mysl, jsou čakry pojmenovány takto:

  1. kořenová čakra
  2. křížová čakra
  3. pupeční čakra (solar plexus)
  4. srdeční čakra
  5. krční čakra
  6. čelní čakra (třetí oko)
  7. temenní čakra (korunní)

Všech 7 hlavních energetických ohnisek v bytosti se zapojuje za co nejúplnější spolupráce a harmonie do budování a udržování těla i duševního života lidské bytosti "ve formě". Pod přímým vlivem dostatečně energetizovaných silových center (čaker) mají soustavy, orgány a jim odpovídající žlázy (nacházející se v těle) schopnost správně fungovat či správně produkovat přirozené vnitřní sekrety a jsou pak skutečnými katalyzátory života. Tyto sekrety vylučované do krve kolují v těle a neustále ho utvářejí a udržují ve stavu dokonalého zdraví. Nejvytříbenější složky těchto vnitřních sekretů žláz určitým způsobem utvářejí a vyživují mysl a psychiku.

V závislosti na probuzenosti čakry neboli převládající rezonanci s jednou z hlavních rovin či vibračních úrovní v makrokosmu začne v bytosti aktivně převládat odpovídající silové centrum (čakra). Důsledkem převládajícího působení daného silového centra v tělesné soustavě bude život a chování člověka vykazovat veškeré charakteristiky dané tím, že se převážně projevují jemu odpovídající soustavy, orgány a žlázy. Toto silové centrum, které je v bytosti nejsilněji dynamizováno, ať už vědomě či spontánně, působí, že v tělesné soustavě převládají projevy specifické pro soustavy, orgány a žlázy odpovídající danému silovému centru.

Každá čakra má schopnost přijímat a vysílat jeden ze sedmi základních druhů vibrací. Jestliže dojde k jejich probuzení, uvědomění a ovládnutí, jsou schopny v bytosti vytvořit okamžitou rezonanci s velkým množstvím energetických vibrací z celého vesmíru

Očista  - regenerace - aktivace

Pro správnou činnost čaker bychom je měli udržovat v čistotě a harmonii. Když je náš energetický systém zanesený těžkou energií, naše schopnosti jakožto ducha žijícího v hmotném těle jsou značně omezené, energetická zátěž nás stojí mnoho sil a bere nám energii, kterou bychom mohli používat k tvoření či rozvoji svých schopností. Pokaždé, když se nám podaří vyčistit aspoň část zátěže, uvolní se značné množství energie a my ji máme k dispozici. 

Když své tělo dokážeme zharmonizovat, změníme jeho nastavení, a i naše duchovní schopnosti se posílí. Jeden z vedlejších účinků je posun schopnosti manifestovat své vize, protože když se pročistí fyzické tělo, tak se současně i energetický systém odlehčí a jako následný efekt dojde k posílení manifestačního proudu, který směřuje od korunní čakry k čakře kořenové. Nejdůležitější částí regenerace fyzického těla je harmonizace hormonálního systému, který napřímo propojuje jemnohmotné s fyzickým.

Po tom, co důkladně pročistíme zátěžové energie, které nám brání žít takový život, jaký bychom mohli, a po regeneraci čaker, je ten pravý čas svá energetická centra více aktivovat. Samozřejmě jen pokud se chceš dále rozvíjet a zlepšovat své mimosmyslové vnímání a také posílit všechny životní oblasti (zdravotní stav, vztahy a hojnost).

8 položek celkem