Jak ovlivňuje neharmonická funkce našich čaker naše chování?

Jak poznáš, že máš oslabený energetický systém? 

Pro správnou činnost našich čaker bychom je měli udržovat v čistotě a harmonii. Každé ze sedmi silových ohnisek tvoří energeticko-vitální jádro bytosti, které (je-li vhodně energetizováno) přesně kontroluje činnost určitých vitálních částí fyzického organismu. A tak každá ze 7 čaker má převažující vliv na určité části, soustavy, orgány a žlázy v těle.

Když je KOŘEᑎOᐯÁ čakra zanesená zátěžovou energií

Větší zdravotní problém, těžkopádnost, netečnost, liknavost, neuvěřitelná lenost, pocity marnosti, úbytek energie se řeší zajídáním nebo rychlým přísunem cukru (čokoládičky :D), špatná finanční situace, sklony k přehnanému materiálnímu vlastnictví a silným smyslovým prožitkům.

Když je KŘÍŽOᐯÁ čakra zanesená zátěžovou energií

Nechuť tvořit, nerozhodnost, přehnaná skromnost (pokud už něco pěkného vlastníte, leží to ve skříni na nějaké "lepší" příležitosti), upřednostnění praktičnosti před radostí. Jízlivost, vyčerpání a předčasné stárnutí. Vybíjení energie v přehnané sexuální závislosti, nebo naopak potlačování extrémní žádostivosti, která se čas od času vymkne kontrole.

Když je ᑭᑌᑭEČᑎÍ čakra zanesená zátěžovou energií

Nedůvěra v sebe sama, nekritické podléhání autoritám, hádavost, podrážděnost a pomstychtivost (PMS se nepočítá :D). Pocity marnosti z toho, že jako jednotlivec člověk nic nezmůže, že svět je špatný; plány se uskutečňují pouze ve fantazii. Tendence ovládat vnější svět. Neklid a nespokojenost vede k prosazování moci a dobyvačnosti. Touha po slávě a pýcha.

Když je ᔕᖇᗪEČᑎÍ čakra zanesená zátěžovou energií

Neschopnost či potlačení soucitu; program služebnictví; pokrytectví - nežijeme to, co hlásáme, naše slova nejsou v souladu s našimi činy. Projev citu a ochota pomoci vyžaduje uznání, pokud tomu tak není, dostavuje se hluboké zklamání. Přecitlivělost a citová zranitelnost. Při citovém zklamání dochází k uzavřenosti a zahořklosti. Vnitřní neklid, nespolehlivost.

Když je KᖇČᑎÍ čakra zanesená zátěžovou energií

Slabý a tichý hlas, neschopnost projevit se na veřejnosti, obava postavit se za své názory, nedostatečné komunikační schopnosti v rodině, v práci; neschopnost komunikovat s neviditelným světem, tzv. knedlík v krku, plachost a uzavřenost díky obavám z reakcí druhých. Apatie, lhostejnost.

Když je ČEᒪᑎÍ čakra zanesená zátěžovou energií

Oslabené vnímání souvislostí, bezmyšlenkovité přijímání cizích názorů, nedostatek intuice, chybná intuice, podléhání iluzím. Jedinou opravdovou skutečností je vnější viditelný svět. Duchovní diskuse jsou považovány za neužitečně a nesmyslné snílkovství. Marnivost, úskočnost, zloba, ďábelská ironie, kruté sobectví.

Když je KOᖇᑌᑎᑎÍ čakra zanesená zátěžovou energií

Pocit odpojení od ostatních, absence pocitu pospolitosti, "přízemní" jednostranné myšlení, neschopnost připustit existenci něčeho, co je očím neviditelné, časté bolesti hlavy, podléhání iluzím. Člověk není nikdy úplně zbaven pocitu strachu. Ostatní čakry se nemohou rozvinout do celé šíře svých možností, jejich jednotlivé energie nevibrují v plném souladu s Univerzem a tím nejsou ani v plné harmonii se sebou navzájem. Vládne pocit nejistoty a nesmyslnosti z dosavadního života a je umocněn strach ze smrti.

Dobrá zpráva - dá se s tím vždycky něco dělat... :)