7. čakra - KORUNNÍ

7. čakra - korunní, temenní     

Symbol: lotos s tisíci okvětními lístky

Základní princip: čiré Bytí

Smyslová funkce: neuvedena - dochází ke splynutí s Universem

Harmonická funkce: Když se začíná korunní čakra otvírat, zažívá člověk stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost vlastního bytí od vnějšího života. Vědomí bude dokonale ztišené a široké, a v tomto klidu dochází k uvědomění vlastní podstaty jako všudypřítomného čirého Bytí, ve kterém je vše obsaženo. S postupným rozvíjením čakry se tyto okamžiky stanou častějšími a budou stále jasnější, až přejdou v trvalou skutečnost. Je-li člověk pro ně zralý, může toto konečné osvícení nastat náhle a nelze z něj již "propadnout" zpět. Individuální já se stane "Já" Universa.

Projev dominance: V této čakře nedochází k dominanci.

Projev zablokování: Pocit oddělenosti od plnosti bytí. Člověk není nikdy úplně zbaven pocitu strachu. Ostatní čakry se nemohou rozvinout do celé šíře svých možností, jejich jednotlivé energie nevibrují v plném souladu s Univerzem a tím nejsou ani v plné harmonii se sebou navzájem. Vládne pocit nejistoty a nesmyslnosti z dosavadního života a je umocněn strach ze smrti.

 

Energetickému centru, které se nachází v oblasti temene, říkáme korunní čakra. Je spojeno s moudrostí, spojením s absolutnem, završením, duchovností a pojí nás s nejvyššími energiemi nesmrtelného ducha, který se nachází v roli odpoutaného svědka v každé lidské bytosti. Když není korunní čakra zanešená zátěžovými energiemi a je aktivní, propojuje každého jednotlivce se „zdrojem“, vesmírem, duchem či absolutnem. Záleží, jaké označení ti sedí nejlépe. Jak se říká, nohama na zemi (kořenová čakra) a hlavou v oblacích (korunní čakra). Jak nahoře, tak dole.

V případě, že máme všechny čakry energeticky čisté a aktivní a k tomu si aktivujeme korunní čakru, naše myšlenky a činy už nejsou spojené s naší osobností, ale jednáme spíš v zájmu celku a vesmíru. Je to jednodušší, než to zní. Netvoříme už v disharmonii, přestávají nás naplňovat stále nové a nové podněty, ale naplňuje nás tvorba v souladu se zdrojem. A tady to začíná být zajímavé. Ačkoliv člověk s čistými a aktivními energetický centry může mít doslova všechno, na co ukáže, nechce a nepotřebuje mít vše a spíše sám sebe používá jako prostředníka a předává energie, které skrze něj proudí dál. Nepředstavujme si ale asketického guru na trůně. V naprosté většině se jedná o úplně obyčejné lidi, kteří do světa nic nevytrubují. Setkáš se s nimi na různých pozicích a většinou tě přitahují svou energií. Tito lidé tvoří a pracují s přesahem, může to být terapeut stejně tak jako úředník nebo učitel, člověk, který se stará o zvířata, přírodu,  tvoří a pracuje v souladu se zákony stvoření. Může to být i výroba předmětů, které se tímto procesem stávají mocnými energetickými zářiči.

Naopak zanesená a málo aktivní korunní čakra má za následek odpojení se od celku, zaměření se jen na své blaho a zisk, neschopnost či nechuť být součástí něčeho většího, ale přesto mít svou vlastní silnou osobnost a jisté preference, které nemusí být stejné, jako mají ostatní. Také se může těžká energie v oblasti korunní čakry projevovat jako nechuť být zodpovědný/á za cokoliv, co nás přesahuje, takže třeba za místo, ve kterém žijeme, okolní přírodu, za zdravý a bezpečný prostor k životu pro naše děti či třeba zvířata.

Mezi další příznaky zablokované korunní čakry patří:

  • neschopnost cítit spojení s ostatními bytostmi
  • neschopnost připustit, že nejsme ve vesmíru sami
  • nemožnost napojit se na své vyšší já a získávat odpovědi na otázky
  • bolesti hlavy
  • odtržení od reality
  • život v iluzích

Krystaly, které pracují s korunní čakrou, jsou například: křišťál, selenit, měsíční kámen, danburit, ametyst, kaktusový ametyst, apofylit, fialový skapolit a mnoho dalších.

 CHCI HRAMONIZOVAT 7. ČAKRU