6. čakra - TŘETÍ OKO

6. čakra - Ajna - třetí oko     

Symbol: lotos s 96 okvětními lístky (2 x 48)

Základní princip: poznání Bytí

Smyslová funkce: všechny smysly, také nadsmyslové vnímání

Harmonická funkce: Bystrý rozum a duševní schopnosti ve formě vizualizace, jasnozření, astrálního cestování, lucidního snění. Otevřená cesta do rovin čistého bytí. Harmonie se zde projevuje daleko zřetelněji než u předchozích čaker.

Projev dominance: Pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci za účelem demonstrace vlastní moci, nebo uspokojení osobních potřeb.

Projev zablokování: Jedinou opravdovou skutečností je vnější viditelný svět. Duchovní diskuse jsou považovány za neužitečně a nesmyslné snílkovství.

 

 CHCI HRAMONIZOVAT 6. ČAKRU