CO SYMBOLIZUJE MĚSÍC? (Fáze měsíce a jejich význam)

CO SYMBOLIZUJE MĚSÍC?

Některé noci, kdy je měsíc velký a v úplňku, žasneme nad jeho vznešeností. Jiné noci se zdá být malý a nenápadný, ale jedna věc, kterou si vždy uvědomujeme, je, že se neustále mění, roste z tenkého střípku na kulatou zářící kouli a pak se pomalu zase ztrácí v nic. Tímto jemným způsobem nám připomíná, že všechny věci na Zemi mají přirozený cyklus. Voda se vypařuje z oceánu a opět padá dolů jako déšť. Ovoce padá ze stromu a nese semínko, ze kterého vyroste v nový strom. Rodíme se, dospíváme v dospělé, stárneme a nakonec umíráme, ale naše děti jsou tu, aby pokračovaly v tomto koloběhu. Někteří lidé věří, že „znovuzrození“ měsíce naznačuje obnovu duše prostřednictvím reinkarnace.

Kvůli spojení měsíce s vodou a přílivem a odlivem prý reprezentuje naše emoce a naše podvědomí – to, co vidíme na povrchu, často neodráží to, co se děje pod ním, ani neodhaluje jeho obrovské hloubky. I v každodenním rozhovoru mluvíme o „moři lásky“, „utopení se v lítosti“ a srovnáváme hloubku našich citů s hlubinami moře. Dokonce se předpokládá, že úplňky ovlivňují chování lidí a zvířat, způsobují intenzivní myšlenky, zvýšené emoce a některé formy psychóz.

VÝZNAM MĚSÍČNÍCH FÁZÍ

Protože Měsíc neustále prochází cykly růstu a úbytku, jsou fáze měsíce považovány za symboly, které vedou náš osobní růst a vývoj.

Význam symbolu trojího měsíce

Trojitý měsíc je symbolem wiccanských a pohanských tradic a lze jej nalézt na korunách nebo ozdobách hlavy, které nosí kněžky. Je to symbol bohyně, který představuje Pannu, Matku a Babiznu jako dorůstající, úplňkové a ubývající měsíce. Je také symbolem duchovních aspektů ženskosti, jako je intuice, psychické schopnosti, kreativita a moudrost.

Panna, symbolizovaná dorůstajícím měsícem, představuje čistotu, mladistvost a okouzlení. Je plná optimismu, nadšená z nových začátků a z toho, co přinese budoucnost.

Matka, symbolizovaná úplňkem, představuje naplnění, plodnost, zralost a stabilitu. Je pečující a často rodičovské povahy, aby pečovala a chránila.

Babizna, symbolizovaná ubývajícím měsícem, představuje moudrost, zralost, dokončení a klid. Má celoživotní zkušenosti a také odráží konec všech fází života.

Společně také Panna, Matka a Babizna symbolizují koloběh zrození, života, smrti a znovuzrození.

VÝZNAM SLUNCE A MĚSÍCE

Slunce a měsíc byly v dějinách lidstva námětem bezpočtu uměleckých děl. Na světě existuje mnoho přirozených protikladů – den a noc, teplo a zima, muž a žena, život a smrt a samozřejmě slunce a měsíc. Když jsou slunce a měsíc vidět společně, představují spojení opačných sil symbolizující jednotu a spolupráci uprostřed rozmanitosti. Slunce a měsíc jako opačné síly jsou často reprezentovány jako mužské a ženské energie.

Slunce je často vnímáno jako objekt, které má tradiční mužské vlastnosti - odvahu, nezávislost, asertivitu a sílu záměru. Zdá se, že je vždy stejné – každý den prochází oblohou stejným způsobem a vydává světlo a teplo. Je stálé, spolehlivé a přímočaré, nikdy se žádným způsobem nezahaluje ani maskuje. Slunce je horké, ohnivé a aktivní (myšleno konání, jednání). 

Na druhé straně je měsíc vnímán jako ten, kdo má ženské vlastnosti – jemnost, citlivost, soucit a spojení s ostatními. Protože se zdá, že se Měsíc každou noc liší nejen tvarem a velikostí, ale i barvou, prý vládne emocím, které jsou vrtkavé a mění se v závislosti na našich myšlenkách, postojích a podmínkách našeho života. Měsíc je chladný, intuitivní, pečující a pasivní (ve smyslu spíše být než dělat). Jakmile jsme naladěni na Měsíc, můžeme aktivovat jeho vrozené síly a ztělesňovat jeho vrozené kvality – plynulost, kreativitu, ženskost a změnu.

Symbol slunce a měsíce také vyjadřuje univerzální princip života – že kde je dobro, je i zlo. Uznává dvě stránky lidského ducha – každý má „dobrou“ a „špatnou stránku“. Je to také romantický symbol lásky mezi mužem a ženou, symbolizující emocionální a fyzické spojení.

MĚSÍČNÍ FÁZE - POMOCNÍK KE SOJENÍ S DUCHOVNÍM SVĚTEM

Nalaďme se na duchovní význam měsíčních fází, abychom se napojili na rytmy a cykly mimo zběsilé tempo moderního života. S tím, jak se život stále více přesouvá do onlinu a vzdaluje se od přírody, je stále důležitější udržet si pouto s přírodními cykly, kterými jsou i měsíční fáze.

Je tak snadné vzdálit se od reality v éře schůzek prostřednictvím Zoomu, práce na dálku a neustálého náporu sociálních médií. Napojení na cykly přírody může být důležitou připomínkou toho, že existují mocné síly, které přetrvávají, i když kolem vás víří hurikán změn. Pokud žijete ve městě, může být trochu obtížné cítit toto spojení, ale přesto, pokud zvednete oči vzhůru, měsíc je vždy na obloze. Obraťte se k duchovnímu významu měsíčních fází jako ke zdroji spojení s něčím hlubším. Každá fáze měsíce přináší svůj vlastní duchovní význam a příležitost vytvářet rituály a praktiky, které využívají energii této jedinečné fáze.

Měsíc znamená moudrost, intuici, narození, smrt, reinkarnaci a duchovní spojení. Měsíční cykly jsou podobné cyklu semene: semeno vyroste do květu, pak rozkvete a pak zemře. Měsíc také představuje naše nejhlubší osobní potřeby. Můžeme využít znalosti a energii měsíčního cyklu k lepšímu napojení na sebe samé. Tip: stanovení záměrů je skvělý způsob, jak využít měsíc k hlubšímu sebeuvědomění. A pokud jde o lunární cykly, každý cyklus má svou vlastní jedinečnou energii a vlastnosti. Potom i každá fáze měsíčního cyklu má jedinečnou charakteristiku a duchovní význam. Její cyklický průběh také značí rytmus života v nás. Úplněk nabízí nejhlubší energie, které můžeme absorbovat, zatímco novoluní je další nejsilnější energií.

Ať už si uvědomujeme všechny ty přibývající a ubývající srpky nebo ne, cesta měsíce ovlivňuje naši osobnost, naše názory a naše životy. Tím, že si uvědomíme čtyři hlavní fáze měsíce a čtyři mezistupně, můžeme probudit nové porozumění sobě a naší síle. V astrologii měsíc řídí oblast podvědomých (a někdy i vědomých) emocí – část nás samých, kterou často nedokážeme vyjádřit, ale cítíme ji na hluboké a duchovní úrovni. Vaše měsíční znamení určuje, co vaše vnitřní já potřebuje.

Proč má Měsíc tak silný vliv? Představte si to takto: Měsíc ovládá příliv a odliv oceánu a my jsme z 60% tvořeni vodou. Jeho přitažlivost a pohyb cítíme v našem každodenním životě. Předpokládá se, že každá lunární fáze vydává jinou energii a my můžeme tuto energii využít v každodenním životě. Energie novoluní, která představuje začátky a konce, je úplně jiná než energie úplňku. Protože nás měsíc vybízí k tomu, abychom se dívali dovnitř, je sledování měsíce zvláště důležité pro naši vnitřní práci. Využijte měsíční sílu stanovením záměrů během každého lunárního cyklu. Během novu si napište seznam toho, co chcete přitahovat – a během úplňku, co chcete nechat jít

S měsícem je spojován samozřejmě měsíční kámen a také selenit.

Na jednotlivé fáze měsíce se podíváme v dalších článcích.

Nechceš přijít o další inspirativní články?

Zaregistruj se do našeho newsletteru a nic ti už neunikne! ⬇️