Temný měsíc

TEMNÝ MĚSÍC 

také známý jako "mrtvý" měsíc, je čas, kdy neexistuje sluneční odraz, takže luna čelí temnotě. Tma trvá asi tři dny, než se objeví nový srpek. Jak Měsíc klesá k těmto posledním dnům tmy, nastává obrat směrem dovnitř. V těchto kontemplativních okamžicích je vnitřní realita prezentována prostřednictvím snů a bdělých snů. Je to úrodná půda pro nové záměry, které mají být zhmotněny.

Temný měsíc je psychicky nejmocnější čas. Zdá se, že nás láká k našemu nejhlubšímu já, k touhám naší duše. Dá se to srovnat se spícím semínkem pod sněhem nebo s kuklou nevylíhnutého motýla.

Můžeme se cítit unavení nebo toužit po tichu samoty. Je důležité, aby v tomto okamžiku vznikl prostor pro rozvíjení ducha. Stejně jako samotná smrt, je to příprava na nový začátek, který začíná novým srpkem.

TEᗰᑎý ᗰěᔕíᑕ ᗩ žEᑎᔕKé ᑕYKᒪY

Asi jste už slyšeli o "menstruační chýši" matriarchálních a takzvaných primitivních kultur. Temnota měsíce byla jednou z těch časů, kdy se ženy shromáždily, aby čerpaly moudrost z mocné psychické energie.

Často docházelo ke sloučení ženských cyklů - stejně jako nyní, když žijí ženy v těsné blízkosti - a to vytvořilo zesílenou kolektivní moc. V chýši mohly ženy sdílet vize, božská poselství a byly otevřené vyšší moudrosti.

TEᗰᑎý ᗰěᔕíᑕ ᗩ ᔕᗰᑌTEK

Kdykoli zažíváme hlubokou ztrátu, měníme se hluboce, což je určitý druh smrti.

Toto období je považováno za fázi temného měsíce a trvá tak dlouho, dokud se zkušenost plně neintegruje. Může se stát, že jsou naši blízcí znepokojeni naší melancholií a naším vnitřním smutkem a snaží se zabránit tomu, abychom se naplno usídlili v temnotě. Ale podíváme-li se na znamení přírody, můžeme vidět, že vše na nějakou dobu umírá, než znovu ožije v nové podobě. Stejně tak existují chvíle, kdy zemře na naše staré já a znovu se zrodíme do nového života.

ŽIᒍEᗰE ᐯ TEᗰᑎé ᖴáᘔI ᗰěᔕíᑕE?

Žijeme na umírající planetě v tom smyslu, že se její podoba mění, od deštného pralesa až po vzduch, který ji obklopuje. Čas temného měsíce je rozpadem starých systémů, probíhá přehodnocení toho, jak žijeme, jestli náš život je v souladu s tím, co víme.

Nová semena jsou vysazena, ale stále existuje hodně nejistoty a strachu - takzvaná temnota. Vidět tento čas jako období temného měsíce nám pomůže dát události těchto let do širší perspektivy - s nadějí na nový začátek.

ᔕíᒪᗩ TEᗰᑎOTY

Temný měsíc je intimní, bohatě obnovující a plný hloubky. Je to čas, kdy se uvolníme, a kdy jsme osvobozeni od toho, co jsme věděli.

Mnozí využijí temný měsíc jako nejsilnější čas pro přirozené duchovní rozvíjení a hledání své duše. Naše vnitřní já nabírá svou sílu a zpřítomňuje se. V ideálním případě mu můžeme naslouchat, integrovat jeho potřeby a nastavit tak naše záměry na nový měsíc. Pokojná a bohatá samota nám dává možnost slyšet náš vnitřní hlas. Když luna skryje svou tvář, vytvořte prostor pro vyčištění mysli a ducha, abyste byli připraveni přijmout nové vize.

Historicky v sobě máme program, který se obává temnoty a popírá smrt. Ale obé je skutečnost našeho světa, a pokud je přijata, může být naplněna jako start před dalším novým počátkem. Měsíc je spojován s ženami a mnoho bohyň, jako jsou Hékaté, Kálí, Lilith, představují jejich temný aspekt. Temný měsíc připomíná přírodní cykly smrti a znovuzrození. Hrob a děloha se stávají stejným temným místem, přechodem mezi tajemnou duchovní a fyzickou existencí.

Každý temný měsíc je příležitostí obnovit se, užít si nevědomost a získat nadčasovou moudrost. Temný měsíc otevírá dveře do minulosti a zasahuje zpět do kolektivní paměti. Udělejte si posvátný čas pro sebe každý měsíc, čas, kdy se spojíte s velkým tajemstvím života.