ZÁHNĚDA - ÚČINKY

ZÁHNĚDA – i v hloubce najdeš světlo      

Je to mimořádně uzemňující kámen, jestli se vznášíš pořád někde na obláčku a dělá ti trošku problém uspořádání tvých věcí tady na Zemi, je záhněda pro tebe tou pravou volbou.

Tmavé kameny jsou vůbec úžasné, protože dokážou vytáhnout na povrch vzorce, které nám už neslouží (kdo pracuje s tmavými kameny tak ví, jak to dokážou být občas neústupní J ), záhněda je ale neobyčejná v tom, že je dokáže i rozpouštět.

Záhněda je velmi úzce spojená se základní – kořenovou čakrou. První čakra znamená seberealizaci, uskutečnění svých plánů a vizí a možná i plánu života – svého poslání. Skrze první čakru se tu na Zemi projevujeme. Pokud je čakra čistá a proudící, nemáme se seberealizací a naplněním poslání své duše potíže (ale upřímně, kolik takových lidí znáš? :) )

Jelikož je záhněda vibračně hodně naladěná na hmotný svět, pomůže ti transformovat vibrace z vyšších center do první čakry tak, abys je mohla plně využít ve hmotném světě a zhmotnit své potřeby a vize.

Naše duše se skrze hmotu tady na Zemi poznává a náš život je tak odrazem toho, kým naše duše vlastně je – ono známé – jsem tím, kým jsem :).  Není to o dosaženém takzvaném „úspěchu (mnohdy právě naopak, jaké procento „úspěšných“ lidí může o sobě říct, že jsou opravdu šťastní?), ale spíš o radosti ze života, uspokojení s plody našeho žití. Málokdo si je ochoten přiznat, že za všechno, co se děje v jeho životě, „si může“ sám.

No a právě záhněda je v seberealizaci tím nejlepším pomocníkem.

Pokud si chceš svou první čakru zharmonizovat, přikládej denně alespoň na půl hodiny záhnědu na první čakru (mezi stehna na podložku) se záměrem aktivovat a harmonizovat první čakru. Můžeš denně nosit i šperk nebo kamínek v kapse s tímto kamenem, důležité je ale vložit do něj právě záměr, kterého chceš dosáhnout – v tomto případě harmonizace kořenové čakry.

 

záhněda 7 200x200 

Záhněda a Kozoroh

Záhněda se svou hnědou (někdy šedavou) barvou je kámen, který má silné vazby k zemi. Stejně jako černý turmalín má záhněda silné uzemňovací a ochranné energie. Je to kámen, který rezonuje s kořenovou a korunní čakrou a má zvláštní spřízněnost s Kozorohem díky svým uzemňovacím schopnostem. Nejenže nabízí ochranu svému nositeli, ale také uzemňuje tělo i ducha, posiluje vazby člověka se zemí – fyzickou rovinou. 

Jednou z nejsilnějších schopností záhnědy je přeměnit negativní energii na pozitivní energii. Zesiluje také pozitivní energii a ve spojení s jinými křemeny zesiluje jejich léčivé energie. 

Kromě posílení spojení se zemí záhněda (zvláště ty, které jsou více šedé než hnědé) posiluje spojení s podvědomím. Kdykoli máš problém vyřešit problém nebo se ocitneš zahalen/a temnými myšlenkami, meditace se záhnědou ti může pomoci napojit se na tvé vyšší já a odhalit pravdy, které jsi ukryl/a v nejhlubších oblastech své mysli. Pomáhá také vyvážit tvou fyzickou a duchovní existenci a umožňuje ti objevit chybějící kousky, které bys mohl/a potřebovat k vyřešení svých problémů.

Schopnost záhnědy přeměnit negativní energii na pozitivní může být velmi užitečná pro Kozorohy, kteří někdy propadají depresi, úzkosti a cyklu negativního myšlení, kdykoli zažijí neúspěchy ve svém profesním životě. Je to také obzvláště užitečný kámen během zimy a svátků, zejména pro lidi, kteří toto roční období považují za emocionálně náročné.

Nos záhnědu jako šperk nebo umísti do prostoru orgonit se záhnědou, který tě ochrání před negativitou. Medituj s ním často, zvláště kdykoli se cítíš na dně nebo když potřebuješ uzemnění a duchovní vedení.

 

Z knihy Crystal Enlightenment Book:

Záhněda je jedním z nejskvělejších ze všech tmavých kamenů. Je na prvním místě ve schopnosti obsahovat nejvyšší množství síly světla v černé barvě. A protože černá barva je spojena s první čakrou, je záhněda jedním z nejsilnějších krystalů, které se používají v krystaloterapii ke stimulaci a čištění tohoto energetického centra. Když se tato čakra rozzáří světlem a dá do rovnováhy s horními čakrami, stane se základem, na kterém se ve fyzickém těle projevuje duchovní síla. Záhněda směruje energii bílého světla korunní čakry do první čakry zakořeněné hluboko do fyzické roviny.

Energie záhnědy nošené ve špercích nebo používané v krystaloterapii uvádí do pohybu prvotní síly v těle. Aktivuje instinkty přežití první čakry, ale v očištěné formě. Dodá člověku pocit hrdosti na to, že chodí po Zemi a obývá lidské tělo. Záhněda inspiruje člověka k přijetí výzvy a odpovědnosti za změnu kvality jeho osobního života a života jako takového na Zemi. Záhněda oživuje vizi nebe na zemi a slibuje oprávněné dědictví, které mohou zdědit všechna stvoření žijící na této planetě. Naděje na radostný život se může stát realitou, kterou lze vytvořit, pokud každý jednotlivec přijme světlo za své vlastní a upřímně se snaží toto světlo projevovat v každodenních činnostech. Záhněda je jasným příkladem schopnosti být naplněn světlem a obývat fyzickou formu.

Díky své uzemňovací schopnosti je záhněda velmi dobrým kamenem pro lidi, kteří mají tendenci k sebevraždě nebo jsou rozpolcení ve vztahu k životu v těle na Zemi. Přivedením světelné síly do hmotné roviny lze tyto únikové postoje transformovat do podnětu nezbytného ke změně života.

Záhněda pomáhá člověku vyrovnat se s jeho tělem, srdcem, životem a světem. Toto přijetí člověku umožní cítit více lásky k sobě a ostatním. Záhněda vtahuje láskyplnou sílu srdeční čakry do kořenové čakry, aby mohla nýt uzemněna a využita. Je proto prospěšné používat tento kámen u lidí, kteří jsou v depresi, unavení, mají odstup nebo mají vysoké ideály a touhy, ale nejsou schopni dodržovat své vlastní nároky. Záhněda dává člověku sílu projevovat své sny a vize Země.

Na rozdíl od některých kamenů, které vydolují potlačené negativní vzorce na povrch (jako je třeba malachit), má záhněda schopnost tyto energie spíše rozpouštět. Záhněda má vysokofrekvenční světelné vibrace, které rozptýlí a vyčistí většinu negativních vzorců a aurických znečištění. Práce se záhnědou může způsobit poněkud radikální změnu v chování, protože aspekty nižší egocentrické povahy jsou vymazány a nahrazeny pozitivními postoji a zvyklostmi.

Kořenová čakra je spojena s konečníkem a schopností adekvátně se zbavit odpadních produktů. Záhněda je tedy kámen, který lze použít k uvolnění nepotřebných vzorců chování. Záhněda učí, jak se zbavit toho, co již není pro růst potřeba. Tato svoboda nepřipoutanosti umožňuje člověku zůstat naladěným na světlo.

Bohužel spousta záhnědy na dnešním trhu není opravdu záhnědou. Mnoho z toho, co se prodává jako záhněda, je křišťál, který byl ozařován, aby ztmavnul. S trochou citlivosti je snadné určit, že záhněda byla uměle vytvořena. Pokud ano, jsou obvykle velmi tmavé a nepřirozené. Když je křišťál uměle ošetřován tímto způsobem, stane se velmi traumatizovaným a před použitím v krystaloterapii bude nutné ho očistit a uzdravit. Nejlepší způsob, jak neutralizovat negativní účinky radiace, je ponořit postižený kámen do mořské soli na tři dny a poté jej umístit na křišťálovou drůzu, dokud neucítíte, že se kámen vzpamatoval ze svého utrpení. Poté může být použit při léčení.

Pravá záhněda bude jasná a průhledná s různým stupněm tmavých tónů. Je možné najít krásné přírodní krystaly záhnědy nebo záhnědové drůzy. Tyto lze umístit na nárt každé nohy, na kolena a / nebo do každé ruky během krystaloterapie. Pokud je špice krystalu směrována k tělu, kameny usměrní a přivádí do těla vyšší síly. Pokud je špice směrována pryč od těla, kameny odvádí negativní energie z fyzického i z jemnohmotných těl.

Záhnědu lze použít k nasměrování toku energie z korunní čakry do první čakry. Podržte větší krystal záhnědy na korunní čakrou a od něj pomalu přesouvejte zhruba 20 cm nad tělem další krystal záhnědy směrem k první čakře. Cestou nad každým energetickým centrem do něj směrujte světlo z první záhnědy u korunní čakry. Když druhá záhněda dorazí do základní čakry, držte ji tam alespoň tři minuty a zaměřte se na vyvážení vyšších a jemnějších frekvencí v těle.

Stejně jako u všech tmavých kamenů a krystalů by měla být záhněda používána pouze s respektem a vědomě. Použitím tohoto kamene lze probudit velké množství energie a je velmi důležité vědět, jak tyto energie nasměrovat a vést tak, aby mohly sloužit nejvyššímu dobru. Začněte tím, že použijete jen jednu záhnědu v krystaloterapii, a jakmile se seznámíte s její silou, můžete přidat další kameny. Vždy zůstaňte naladěni na osobu, se kterou pracujete, protože tyto kameny bude možná třeba okamžitě odstranit, pokud jejich energie nejsou správně přijaty.

Autorka: Katrina Raphaell (Crystal Enlightenment Book), přeložila: Michaela Laraii

ZÁHNĚDA NA ESHOPU