RŮŽENÍN - ÚČINKY

RŮŽENÍN – krystalická láska

Energie růženínu je zkrystalizovanou láskou. Tato výjimečná energie je nejvhodnější pro harmonizace našeho srdce. Díky růženínu se můžeme otevřít bezpodmínečné lásce a důvěře, protože působí přímo na naši srdeční čakru. Má schopnost hojit všechna citová zranění, která si v naších srdcích často nosíme. Různá naše ublížení a bolesti se rozpouští pod silou lásky prýštící z růženínu. Napomáhá otevření se druhému pohlaví, přijetí na hlubších úrovních, vzájemnému odpuštění, ale i odpuštění nám samotným. U žen růženín podporuje sebelásku, učí sebehodnotě a mužům dokáže otevřít srdce, aby se nebáli projevovat své city. Kde je růženín, tam se nachází jemný růžový pramen lásky, který dokáže transformovat nižší vibrace. Je to také kámen harmonie a klidu, kdy zjemňuje veškerá naše napětí a vede nás k vnitřní harmonii a míru. Růženín v tmavších odstínech napomáhá léčení ženského lůna a všech traumat, bolestí, bloků a hluboko schovaných strachů, které ženy prožívaly po mnohá staletí a záznamy si stále nesou dál v buňkách, ve zdroji samotného života.

💖 𝙋𝙍𝘼𝘾𝙐𝙅 𝙎 𝙍𝙐̊𝙕̌𝙀𝙉𝙄́𝙉𝙀𝙈 𝙆𝘿𝙔𝙆𝙊𝙇𝙄𝙑: 
 
⭐ cítíš smutek. Růženín tě chytne za ruku a provede tě procesem postupného rozpouštění emocí, aby se smutek v tobě nezapouzdřil a nevytvořil emocionální uzlík.
⭐ jsi na pochybách, co si o nastalé situaci myslet. Růženín tě pomůže napojit na srdce a navést tvé myšlenky směrem k pravdě.
⭐ jsi připravená podívat se pravdě do očí, přijmout své pocity a odhodit iluze a strach.
 
💖 𝙑𝙕𝙆𝘼𝙕 𝙊𝘿 𝙍𝙐̊𝙕̌𝙀𝙉𝙄́𝙉𝙐:
 
ᴏᴛᴇᴠŘᴇɴÍ ᴛᴠÉʜᴏ ꜱʀᴅᴄᴇ ᴘʀᴀᴠᴅĚ ᴊᴇ ᴘʀᴏᴄᴇꜱ ᴘʟɴÝ ꜱᴛʀᴀᴄʜᴜ, ᴀʟᴇ ɪ ɴᴀᴅĚᴊᴇ. ᴊꜱᴇᴍ ᴛᴜ ᴘʀᴏ ᴛᴇʙᴇ, ᴀʙʏꜱ ᴍĚʟᴀ ᴠ ᴛᴏᴍᴛᴏ ᴘʀᴏᴄᴇꜱᴜ ᴏᴅᴠᴀʜᴜ ᴀ ꜱÍʟᴜ. ᴘŘᴇᴊɪ ꜱɪ, ᴀʙʏꜱ ᴍĚʟᴀ ꜱʀᴅᴄᴇ ᴏᴛᴇᴠŘᴇɴÉ ᴀ ᴅᴏᴋÁᴢᴀʟᴀ ʀᴏᴢᴇᴢɴᴀᴛ, ᴄᴏ ᴊᴇ ʟÁꜱᴋᴀ ᴀ ᴄᴏ ᴊᴇ ʟᴇŽ. ɴᴀᴜČÍᴍ ᴛĚ, ᴊᴀᴋ ʀᴏᴢᴘᴏᴢɴᴀᴛ ʟÁꜱᴋᴜ ᴀ ᴊᴀᴋ ᴊɪ ᴠʏᴊÁᴅŘɪᴛ. ᴋᴅʏŽ ʙᴜᴅᴏᴜ ᴄʜᴠÍʟᴇ, ᴋᴅʏ ʙᴜᴅᴇŠ ᴄÍᴛɪᴛ ꜱᴍᴜᴛᴇᴋ, ᴘŘɪᴊᴍɪ ᴍᴏᴜ ᴘᴏᴍᴏᴄ ᴀ ᴊÁ ᴛɪ ᴘᴏᴍŮŽᴜ ᴘʀᴏᴘᴜꜱᴛɪᴛ ʜᴏ ᴠᴇɴ. ᴛᴀᴋŽᴇ ᴋᴅʏŽ ʙᴜᴅᴇŠ ᴘŘɪᴘʀᴀᴠᴇɴÁ, ᴏᴛᴇᴠŘᴜ ᴛᴠÉ ꜱʀᴅᴄᴇ ᴘʀᴀᴠᴅĚ. 

Růženín a Vodnář

Růženín je kámen, který podporuje soucit, bezpodmínečnou lásku a jemnost. Díky své světle růžové barvě má ​​růženín uklidňující energii. Podporuje všechny druhy bezpodmínečné lásky a je užitečným kamenem pro posílení soucitu a laskavosti.

Přirozeně soucitní a sympatičtí Vodnáři mají silnou víru v dobrotu lidí. To je možná jeden z důvodů, proč si často berou za úkol napravit sociální nespravedlnost.

Jako kámen srdeční čakry je růženín vynikajícím kamenem pro posílení nejpozitivnějších vlastností vodnáře. Je to také užitečný kámen, na který se můžeš obrátit, kdykoli máš problém porozumět lidem, zvláště když jsou jejich názory v rozporu s tvými.

Vodnáři si váží loajality a poctivosti, a přestože jsou soucitní, neberou zradu na lehkou váhu. Růženín je vynikající léčivý krystal, který ti pomůže dostat se z minulých traumat. Pomáhá také posilovat tvé spojení s ostatními lidmi a vítá lásku a štěstí do tvého života a vztahů.

Nos růženín jako šperk, abys posílil/a svůj vztah s ostatními. Je také účinný při povzbuzování soucitu k sobě samému; vodnáři jsou často zaneprázdněni tím, aby dělali svět lepším místem pro ostatní, a mají tendenci zapomínat na sebe. Zvyšuje sebelásku a zvyšuje vaše povědomí o vašich osobních potřebách. Jako zářič je vhodný do všech prostorů.

RŮŽENÍN NA E-SHOPU

Růženín a Rak

Čakra: srdeční

Růženín – krásná odrůda křemene v růžové barvě – je znám jako „kámen bezpodmínečné lásky“ a jako takový vyzařuje energii do srdce čakry. Tento krystal je ideální pro Raky, kteří jsou loajální, pečující a milující, zejména k lidem v jejich blízkosti.

Růženín zesiluje soucit, laskavost a bezpodmínečnou lásku, včetně sebelásky. Pokud se cítíte smutní nebo sebelítostiví, držte tento krystal u svého srdce a pomozte si hojit emocionální zranění.

Můžete jej také nosit jako šperk, například ve formě náhrdelníku, který pomůže posílit lásku ve všech aspektech vašich vztahů. Je to mocný krystal, který podporuje nejen bezpodmínečnou lásku, ale také mír, ať už uvnitř vás samotných nebo vůči ostatním.

RŮŽENÍN NA ESHOPU