Malba mandaly je symbolickým obrazem vesmíru, kruhu, který představuje celistvost, totalitu, nekonečnost, nadčasovost a jednotu. Mandala je v mnoha asijských kulturách známá jako duchovní a rituální symbol. U dávných Slovanů se mandaly také hojně vyskytovaly v podobě kolovratu. 

Mandala působí harmonizačně.